Sunday, 17 January 2021

จีนเร่งระบายน้ำจากเขื่อนสามผา ป้องกันอุทกภัยครั้งใหญ่จีนเร่งระบายน้ำจากเขื่อนสามผา ป้องกันอุทกภัยครั้งใหญ่ ปีนี้สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet