Tuesday, 4 August 2020

จีนเร่งระบายน้ำจากเขื่อนสามผา ป้องกันอุทกภัยครั้งใหญ่จีนเร่งระบายน้ำจากเขื่อนสามผา ป้องกันอุทกภัยครั้งใหญ่ ปีนี้สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท