Tuesday, 29 September 2020

ประธาน กกต. ยันไม่แบ่งเขตเอื้อประโยชน์ผู้มีอำนาจ



ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ยืน ยันไม่แบ่งเขตเอื้อประโยชน์ผู้มีอำนาจ ยอมรับล่าช้าเพราะมีปัญหาสุขภาพ เตรียมเปิดรับสมัคร ส.ว.จันทร์หน้า