Sunday, 31 May 2020

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563


  เมื่อเวลา 20.00 น. (31 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯออกยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ความว่า เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ อำนวยพรความสุข และความปรารถนาดี แก่ทุก ๆ ท่าน ขอให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสุขภาพที่ แข็งแรง สติปัญญาผ่องใส มีศรัทธาและความสำนึก ในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงาม ถูกต้อง และพอเหมาะพอควร มุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ และส่วนรวม

ในการทำงานใด ๆ ก็ดี ย่อมต้องมีความผิดพลาด ความบกพร่องเกิดขึ้น เป็นเรื่องธรรมดา หากความบกพร่องนั้น นำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ไข ปรับปรุง ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ผ่านมา ให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่า เกิดการเรียนรู้ หรือเกิดบทเรียน

ทั้งนี้ ประสพการณ์ และสติปัญญา ตลอดจนความรู้ความสามารถ ที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องกำกับตนเอง ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องซ้ำอีก อันจะอำนวยให้บังเกิดผลในอนาคตที่เหมาะสมเหมาะควรนั้น คือการบังเกิดขึ้นของความเจริญ และความเป็นมงคลอย่างแท้จริง

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความเป็นมงคล ตลอดพุทธศักราช 2563 นี้ และตลอดกาลทุกเมื่อไป

ufabet , ufa , สมัคร ufabet , สมัคร ufa , ยูฟ่าเบท , ทางเข้า ufabet , แทงบอล , แทงบอลออนไลน์ , เว็บบอล , สมัครเว็บบอล , เล่นบอล , บาคาร่า , สมัครบาคาร่า , บาคาร่าออนไลน์ , หวย , หวยออนไลน์ , หวยลาว , หวยปิงปอง , หวยยีกี่ , หวยเวียดนาม , หวยหุ้น , แทงหวยหวยเจษฎา , หวย jetsadajetsada ,  ขายเงิน PayPal , เติมเงิน PayPal , ซื้อเงิน PayPal , แลกเงิน PayPal , แลกเงิน PayPal เป็นเงินสด , รับซื้อ neteller , ซื้อ neteller , ขาย neteller , รับซื้อ skrill , ซื้อ skrill , ขาย skrill , รับรูดบัตรเครดิต , Ufabetbox , Ufabetsky , Ufabetscore