Saturday, 31 October 2020

“ลิซ่า BLACKPINK” โดนขู่ฆ่า สถานฑูตฯ ประสานต้นสังกัด YG แล้ว!

08 May 2020
181ไม่ปล่อยผ่าน! สถานฑูตไทยในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ประสาน YG ต้นสังกัดของ “ลิซ่า BLACKPINK” แล้ว หลังโดนชาวเน็ตขู่ฆ่าเอาชีวิต

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet