Tuesday, 29 September 2020

เคาะแล้ว!!สภากำหนดอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 5 วันรวด 27-31 พ.ค.


นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล แถลงผลการประชุมร่วมกับวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบเวลาในการพิจารณาพ.ร.ก.กู้เงิน ทั้ง 3 ฉบับ ว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดวันอภิปรายทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 27-31 พฤษภาคมโดยเริ่มตั้งแต่ เวลา 09.30 น.-20.00 น.ซึ่งฝ่ายค้านและรัฐบาลจะได้เวลา 20-24 ชั่วโมง แต่ฝ่ายรัฐบาลจะรวมเวลาของรัฐมนตรีในการชี้แจงด้วย

ส่วนการลงมติใน พ.ร.ก.กู้เงิน จะต้องก่อนเวลา 15.00 น.ของวันที่ 31 พฤษภาคม จากนั้น ก็จะพิจารณาร่าง พ.ร.ก.ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อ ซึ่งคาดว่าน่าจะพิจารณาทุกฉบับ แล้วเสร็จในวันที่ 31 พฤษภาคม

ทั้งนี้ หากฝ่ายใดลุกขึ้นประท้วง ก็หักเวลาในฝ่ายนั้นออกไป โดยในการประชุมแต่ละวัน จะเช็คเวลาทุกวัน เพราะเกรงจะเกิดปัญหาเวลาขาดหายไป ซึ่งข้อสรุปดังกล่าว ฝ่ายค้านไม่ได้มีข้อโต้แย้งใดๆ

นายวิรัช ยังกล่าวถึงการควบคุมเสียงในพรรคร่วมรัฐบาลว่า จะพูดคุยหารือกันในการประชุมวิปรัฐบาลวันที่ 25 พฤษภาคมนี้