Monday, 30 November 2020

“เบนซ์ ปุณยาพร” ขอโทษดราม่าอุ้มปลาปักเป้า ยัน ตนรักสัตว์ ไม่รู้มาก่อนว่าทำให้ปลาบาดเจ็บไม่ทราบจริงๆ… “เบนซ์ ปุณยาพร” ขอแจง ดราม่าอุ้มปลาปักเป้า เสี่ยงลดอายุขัย-ทำปลาบาดเจ็บ เจ้าตัวขอโทษ ยืนยันเป็นคนรักสัตว์ จากนี้จะระวังมากขึ้น

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet