Friday, 25 September 2020

เปิดมุมมองนักวิชาการ กับการเคลื่อนไหวของ “คนรุ่นใหม่”พูดคุยกับ 4 นักวิชาการ กับการเคลื่อนไหวทางสังคม จนเกิดกระแสเรียกร้องกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ของ ม็อบ “คนรุ่นใหม่”