Saturday, 24 October 2020

ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.พระมงกุฎฯ รับมือโควิด-19ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ รพ. พระมงกุฎเกล้า เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet