Saturday, 24 October 2020

ในหลวง – พระราชินี ทรงมีพระราชกระแส แสดงความเสียพระราชหฤทัย ในเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัย ในเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมา

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet